BB

Bogdan Bereza
IREB CPRE

bogdan.bereza@victo.euIREB Foundation (PL)
IREB Foundation (ENG)
IREB Foundation (S)
Materiały do wykładu dzień 1(3)
IREB RE@Agile (ENG)

Materiały do wykładu dzień 2(3)
IREB Advanced Modelling (ENG)

Materiały do wykładu dzień 3(3)
Handbook
Materiały drukowane

Wymagania pozafunkcjonalne
© blogomotion.com